ویدئو کنفرانس info @bamdadngo.com

درباره بامداد

ما سازمانی مردم‌نهاد(سمن)هستیم که با کسب مجوز فعالیت از اداره بهزیستی تهران در سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت نموده‌ایم.
موضوع فعالیت بامداد معطوف به حوزه آسیب‌های اجتماعی کودکان-شامل آسیب‌های جسمی،روحی روانی،احساسی و جنسی است و رویکرد و چشم‌انداز آن،پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی کودکان است.
با توکل بر خداوند،امیدواریم بامداد بتواند منشا ارائه خدمات مفید و موثری برای جامعه عزیزمان و به طور خاص کودکان معصوم و آینده‌سازان این مرز و بوم گردد.

X