ویدئو کنفرانس info @bamdadngo.com

نشریه شماره ۵ بامداد:اهمیت دوران بارداری و قبل بارداری

پنجمین شماره نشریه بامداد به اهمیت دوران بارداری و قبل بارداری و روش‌هایی برای بهتر و باکیفیت‌تر سپری کردن این

نشریه شماره ۴ بامداد:کودکان و توسعه

انتخاب موضوع این شماره از نشریه بامداد پس از مطالعه کتاب پژوهشی "وضعیت اجتماعی کودکان در ایران" صورت گرفت که

نشریه شماره ۳ بامداد:قربانی بعدی شاید کودک ما باشد…

کودکان از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه هستند و خطر تعرض افراد گوناگون در خانواده یا اجتماع همواره آنها را تهدید می‌کند.یکی

نشریه شماره ۲ بامداد:نسیم مهر

خانواده اولین اجتماعی است که کودک در زندگی تجربه می‌‌کند و پدر و مادر مهم‌ترین افراد زندگی او هستند که

نشریه شماره ۱ بامداد:دیوار سکوت در آزار جنسی کودکان

نخستین نشریه سمن بامداد به"دیوار سکوت در آزار جنسی کودکان" می‌پردازد. منظور از "دیوار سکوت" حالتی است که قربانی آزار

X