ویدئو کنفرانس info @bamdadngo.com
نشریات

نشریه شماره ۲ بامداد:نسیم مهر

خانواده اولین اجتماعی است که کودک در زندگی تجربه می‌‌کند و پدر و مادر مهم‌ترین افراد زندگی او هستند که وظیفه‌ی تامین مادی و عاطفی‌اش را بر عهده دارند.

در خانواده‌های بزهکار که یک یا هر دو والد محکوم به حبس ابد یا اعدام هستند،طبق قانون،فرزند یا فرزندان به پدربزرگ یا یکی از اقوام نَسبی سپرده می‌شوند؛اما سوالات مهم از این قرار است:آیا محل زندگی جدید می‌تواند پاسخگوی نیازمندی‌های این کودکان باشد؟چقدر می‌توان به توانمندی و حسن‌نیت این افراد اعتماد داشت؟آیا می‌توان آنها را به عنوان جایگزین موقت یا دائم والدین پذیرفت؟

دومین شماره از نشریات بامداد به بررسی حقوق کودکانِ زندانیان و قوانین موجود در رابطه با آنها می‌پردازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X