ویدئو کنفرانس info @bamdadngo.com
اجتماعی

آمارهای آزار جنسی

  • دوسوم کودک‌آزاری،کار یک آشنا مانند اعضای خانواده،فامیل و دوستان است.
  • تحقیقات نشان می‌دهد که از هر ۸ قربانی تنها یک نفر از آنها سکوت را می‌شکند.
  • آمار رسمی در این مورد برای کشور ما در دسترس نیست؛اما اگر آمار جهانی را مبنا قرار دهیم،آزار جنسی در کمین صدها هزار کودک زیر ۱۸ سال است.
  • بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی به طور متوسط در جهان ۲۰ درصد دختران و ۷ درصد پسران آزار جنسی می‌بینند.
  • بر مبنای درصدهای فوق‌الذکر،اگر جمعیت زنان ایران را ۴۵ میلیون در نظر بگیریم،در این صورت ۲۰ درصد این جمعیت(معادل با ۹ میلیون نفر) سهم این بخش را نشان می‌دهد و اگر جمعیت مردان ایران را ۳۵ میلیون درنظر بگیریم،در این صورت ۷ درصد یعنی ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر سهم این بخش را نشان می‌دهد!
  • بر مبنای فوق‌الذکر ۱۵ درصد جمعیت کشور ما به تعداد ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر سهم آزاردیدگان جنسی را براورد می‌کند!
  • صندوق سازمان ملل متحد نیز عددی وحشتناک دارد: ۱۲۰ میلیون دختر زیر ۲۰ سال در جهان هدف تعرض یا تجاوز جنسی هستند.
  • بنا بر گفته آقای دکتر آزمایش،حقوقدان علوم جزاء ایران،متاسفانه ایران رتبه اول و بهشت پدوفیلی در جهان است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X