ویدئو کنفرانس info @bamdadngo.com
اجتماعی

پیامدهای آزارجنسی در کودکان

پژوهشگران بین تاثیرات اولیه و تاثیرات درازمدت آزار جنسی تفاوت قائل شده‌اند.تاثیرات اولیه یا کوتاه‌مدت،عوارضی است که در دو سال اول آزار جنسی کودک آشکار می‌شود.گاهی تاثیرات درازمدت بدون آنکه در ابتدا عوارض کوتاه‌مدت آشکار شده باشد،ظاهر می‌گردد.

پیامدهای کوتاه‌مدت آزار جنسی در کودکان:

آسیب کلی روانی

ترس

افسردگی،گوشه‌گیری و خودکشی

تخاصم و پرخاشگری

کاهش عزت‌نفس،احساس گناه و شرم

عوارض جسمی(اختلال در خواب،بی‌اختیاری مدفوع و ادرار)

فرار از خانه و دیگر رفتارهای “بیرون ریزی”

ناتوانی شناختی،تاخیر رشدی و کاهش کارکرد آموزشی

رفتارهای نامناسب جنسی

پیامدهای درازمدت آزار جنسی در کودکان:

ترسی و اضطراب

افسردگی شدید و خودکشی

عزت‌نفس پایین

افزایش احتمال آزاردیدگی مجدد جنسی

اختلال جنسی

مشکلات روانپزشکی

خودکشی

اعتیاد به موادمخدر و مشروبات الکلی

رفتارهای ضداجتماعی

تبدیل به آزارگر جنسی شدن

قتل و…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X