ویدئو کنفرانس info @bamdadngo.com

اورژانس اجتماعی

  • اورژانس اجتماعی چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

خدمات مددکاری، روانشناسی، تربیتی، حقوقی، فرهنگی و آموزشی

  • چه کسانی می‌توانند از اورژانس اجتماعی استفاده کنند؟

زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد، زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی، کودکان کار و خیابان، همسران و کودکان آزار‌دیده، دختران و پسران فراری از منزل و سایر افرادی که به هر دلیل در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند.

  • شماره اورژانس اجتماعی چند است؟

شماره اورژانس اجتماعی ۱۲۳ است و می‌توان آن را بدون شماره‌گیری پیش‌شماره استان‌های مختلف با خط ثابت یا تلفن‌همراه شماره‌گیری کرد.

X