ویدئو کنفرانس info @bamdadngo.com

آمارهای آزار جنسی

  • دوسوم کودک‌آزاری،کار یک آشنا مانند اعضای خانواده،فامیل و دوستان است.
  • تحقیقات نشان می‌دهد که از هر ۸ قربانی تنها یک نفر از آنها سکوت را می‌شکند.
  • آمار رسمی در این مورد برای کشور ما در دسترس نیست؛اما اگر آمار جهانی را مبنا قرار دهیم،آزار جنسی در کمین صدها هزار کودک زیر ۱۸ سال است.
  • بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی به طور متوسط در جهان ۲۰ درصد دختران و ۷ درصد پسران آزار جنسی می‌بینند.
  • بر مبنای درصدهای فوق‌الذکر،اگر جمعیت زنان ایران را ۴۵ میلیون در نظر بگیریم،در این صورت ۲۰ درصد این جمعیت(معادل با ۹ میلیون نفر) سهم این بخش را نشان می‌دهد و اگر جمعیت مردان ایران را ۳۵ میلیون درنظر بگیریم،در این صورت ۷ درصد یعنی ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر سهم این بخش را نشان می‌دهد!
  • بر مبنای فوق‌الذکر ۱۵ درصد جمعیت کشور ما به تعداد ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر سهم آزاردیدگان جنسی را براورد می‌کند!
  • صندوق سازمان ملل متحد نیز عددی وحشتناک دارد: ۱۲۰ میلیون دختر زیر ۲۰ سال در جهان هدف تعرض یا تجاوز جنسی هستند.
  • بنا بر گفته آقای دکتر آزمایش،حقوقدان علوم جزاء ایران،متاسفانه ایران رتبه اول و بهشت پدوفیلی در جهان است.

نشریه شماره ۱ بامداد:دیوار سکوت در آزار جنسی کودکان

نخستین نشریه سمن بامداد به“دیوار سکوت در آزار جنسی کودکان” می‌پردازد.

منظور از “دیوار سکوت” حالتی است که قربانی آزار جنسی از واکنش والدین نسبت به گفتن خبر می‌ترسد و آن را پنهان می‌کند و حتی اگر والدین متوجه موضوع شوند نیز سکوت می‌کنند که مبادا فرزندشان بدنام شود.آنها در چنین شرایطی آنقدر مضطرب و وحشت‌زده اند که به نجات نفرات بعدی فکر نمی‌کنند تا بخواهند درباره موضوع اطلاع‌رسانی کنند.

امروزه پدیده آزار جنسی را معادل با“تروریسم روح و روان انسان” می‌نامند که به طور خاموش‌هر لحظه در جامعه انسان‌های زیادی را قربانی می‌نماید.

تحقیقات نشان می‌دهد که از هر هشت قربانی تنها یک قربانی سکوت را می‌شکند.

سکوت،تجاوز را بازتولید می‌کند و اصل درد همین‌جاست.جامعه نباید قربانی را قضاوت کند.

با سکوتِ خودمان،پروسه‌ی قربانی‌شدنِ فرد مورد تجاوز قرار گرفته را بازتولید نکنیم.

انیشتین:نابودی جهان به دست اشرار صورت نمی‌گیرد،آنانی که نظاره می‌کنند و اقدامی نمی‌کنند جهان را نابود خواهند کرد.

X