ویدئو کنفرانس info @bamdadngo.com

حکم شرعی افشای کودک‌آزاری

بخشی از نظرات آیت‌الله دری نجف‌آبادی،دادستان کل وقت کشور مندرج در رای پرونده اصراری شماره ۴۳/۵۸:

شائبه دستور شرعی مبنی بر بزه‌پوشی:
از آنجایی که در شرع مقدس اسلام،نشر فحشاء و منکرات گردیده است،لذا معمولا در محاکم قضایی توصیه بر بزه‌پوشی می‌شود.در صورتی که معنا و مفهوم بزه‌پوشی در اسلام به معنی عدم پیگیری ظلم و تجاوز به عنف و اغفال و به دنبال آن آزاد گذاشتن جانیان برای ادامه نشر و توسعه فساد با اعمال شنیع و آسیب‌رسانی به دیگران نمی‌باشد.بلکه پاکسازی جامعه از لوث وجود افراد مغرض و متجاوز به حریم عصمت اطفال معصوم و برخورد شدید با این افراد ضروری است.

X